Valdyba

Prezidentas

Prof. Gediminas Kiudelis
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Gastroenterologijos klinika
Tel. +370 37 32 6508; +370 37 32 6264
El. paštas: gediminas.kiudelis@kaunoklinikos.lt

Viceprezidentė

Doc. Edita Kazėnaitė
Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos, Hepatologijos ir gastroenterologijos skyrius
Tel. +370 5 250 1666
El. paštas: edita.kazenaite@santa.lt

Iždininkas

Doc. Dalius Petrauskas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Gastroenterologijos klinika
Tel. +37037326430
El. paštas: petrauskasdalius@yahoo.com

Atsakingasis sekretorius

Prof. Juozas Kupčinskas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Gastroenterologijos klinika
Tel. +37037326508
El. p. juozas.kupcinskas@lsmuni.lt

Sekretorė

Dr. Irma Kuliavienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Gastroenterologijos klinika
Tel. +37037326430
El. p. irma.kuliaviene@gmail.com

Valdybos nariai:

Jolita Jakutienė
Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos, Hepatologijos ir gastroenterologijos skyrius
Tel. +370 5 236 5150
El. paštas Jolita.Jakutiene@santa.lt

Dr. Darius Kriukas
Respublikinė Panevėžio ligoninė, gastroenterologijos skyrius
Tel. +370 45 50 71 25
El. paštas dakr@takas.lt

Revizijos komisija:

Pirmininkas

Algirdas Ališauskas
Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė

Narės

Dalia Kasperavičiūtė
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, Terapijos klinika, Vidaus ligų skyrius

Elžbieta Rambynienė
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, Terapijos klinika, Vidaus ligų skyrius