Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) ir Europos AIDS klinikinė draugija (EACS) siekia geriau suprasti asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų žinias ir požiūrį apie ŽIV infekciją. Šiam tikslui įgyvendinti Europos ir Centrinės Azijos regionuose atliekama asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų apklausa.

Apklausos rezultatai padės nustatyti sveikatos priežiūros darbuotojų ir ŽIV užsikrėtusių asmenų poreikius ir prioritetus siekiant sumažinti su ŽIV infekcija susijusį neigiamą požiūrį ir elgesį asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Lietuva taip pat dalyvauja šiame ECDC ir EACS tyrime. Kviečiame prisijungti prie šios iniciatyvos ir paskatinti visus sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus (nesvarbu, ar jie priklauso klinikiniam ar neklinikiniam personalui), dalyvauti šioje anoniminėje APKLAUSOJE.

Labai dėkojame Jums už pagalbą ir bendradarbiavimą.