Hibridinė mokslinė - praktinė konferencija

Tarpdisciplininiai dialogai:

Ekstraintestininių ir ekstrahepatinių virškinimo sistemos pažeidimų įvairovė bei tarpusavio ryšiai.