Narystė ir partnerystė

1992 m. sausio 31 d. Lietuvos gastroenterologų draugija gavo pakvietimą ir įstojo į Pasaulio gastroenterologų organizaciją. Tai buvo pirmoji tarptautinė LGD narystė. 1993 m. gegužės mėn. Vilniuje lankėsi Pasaulio gastroenterologų  organizacijos prezidentas prof. G. Classen. Vizito metu jis buvo supažindintas su Lietuvos gastroenterologijos draugijos veiklos tikslais, posėdžių bei konferencijų tematika. Prof. G. Classen apsilankymo metu buvo aptartos galimybės dėl įsijungimo į Pasaulio Gastroenterologų organizacijos veiklą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Tai atvėrė kelius Lietuvos gastroenterologų draugijai plėsti tarptautinius profesinius ryšius.

Tarptautinės organizacijos, kurių nare yra LGD:

 

Draugijos su kuriomis glaudžiai bendradarbiauja LGD: