Nario mokestis

Metinį nario mokestį moka visi nariai. Metinis nario mokestis yra 10 Eur gydytojams, 5 Eur rezidentams. Siūlome mokėti už 4 metų laikotarpį: 40 Eur gydytojams, 20 Eur rezidentams.

Sumokėto nario mokesčio nuorašą prašome pridėti pildant registracijos anketą arba atsiųsti el paštu: info@gastroenterologija.lt.

Asmenims, kurie yra vaiko priežiūros atostogose arba nedirbantys pensininkai, nario mokestis netaikomas. Šį statusą patvirtinantį dokumentą prašome atsiųsti el. paštu: info@gastroenterologija.lt

 

Nario mokestis priimamas tik banko pavedimu. Prašome mokestį pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą:

Gavėjas – Lietuvos gastroenterologų draugija
Įmonės kodas – 91612920
Gavėjo adresas – Santariškių 2, Vilnius
Bankas – AB SEB Bankas
Sąskaitos nr. – LT12 7044 0600 0040 4566
Paskirtis – “LGD narystė 2019-2022, (nario, už kurį mokama, vardas pavardė)”