Nario mokestis

Metinį nario mokestį moka visi nariai. Metinis nario mokestis yra 10 Eur gydytojams, 5 Eur rezidentams.

Asmenims, kurie yra vaiko priežiūros atostogose arba nedirbantys pensininkai, nario mokestis netaikomas. Šį statusą patvirtinantį dokumentą prašome atsiųsti el. paštu: info@gastroenterologija.lt

 

Nario mokestis mokamas programėle InterMedicum arba gavus mokėjimo nuorodą el. paštu. Jeigu nario mokestį norite sumokėti banko pavedimu, prašome kreiptis info@gastroenterologija.lt