SAM įsakymai

  1. Dėl Lietuvos medicinos normos MN 65:2016 „Gydytojas gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a175672037ab11e69101aaab2992cbcd
  2. Dėl Lietuvos medicinos normos MN 155:2015 „Gydytojas vaikų gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be27f0708a0b11e58711b884b80daa4f
  3. Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A208AA56F1CE
  4. Dėl Lietuvos medicinos normos MN 78:2000 “Gydytojas endoskopuotojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.942399EB64FF
  5. Dėl Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a9508250240d11e78397ae072f58c508
  6. Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba2cccb0100111e89641ab133a146f0f
  7. Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a93821c0100111e89641ab133a146f0f
  8. Dėl Nacionalinio veiklos, susijusios su retomis ligomis, plano patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.680FA2AE3B27
  9. Dėl storosios (gaubtinės) žarnos piktybinio naviko, tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinio naviko ir tiesiosios žarnos piktybinio naviko diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f05e85f06b1211e8bbc2876081bf7fb5
  10. Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5E0A0662E5CB